Wesley Grondelaers

Na een aanslepende kwetsuur gaat Wesley vanaf eind deze maand terug Kvk vervoegen.

We wensen hem alle succes toe.