KVK Beringen wil een club zijn waar eenieder zich goed en welkom voelt, waar zowel spelers, ouders, trainers en medewerkers met het nodige respect behandeld worden.
Om dit veilig te stellen willen wij als club dan ook vragen een aantal gedragsregels te respecteren.

Geef het goede voorbeeld.
Zorg voor een positieve ervaring. Ondersteun uw kinderen met aanmoedigingen.
Laat ze voetballen op hun niveau. Help ze realistische doelen te stellen.
Benadruk het plezier en vermijd prestatiedruk.
Leer ze dat groepsinzet en inspanning even belangrijk is als een overwinning.
Applaudisseer voor goed spel zowel voor uw kind als die van de tegenstrever.
Wees vriendelijk tegenover alle andere ouders, begeleiders, trainers en scheidsrechters.
Blijf positief, ook na verlies, kleineer of schreeuw nooit.
Trek de scheidsrechter in het openbaar nooit in twijfel.
Laat uw waardering voor de trainer blijken.
Breng evenwicht tussen de sporteisen en de behoeften van het gezin en de school.
Help de kinderen een gezonde, evenwichtige levenswijze ontwikkelen.
Sportieve mislukkingen zijn nooit een persoonlijke mislukking.
Ouders en supporters mogen natuurlijk aanmoedigen, maar bemoeien zich niet met het spel.
Probeer op wedstrijddagen van de kinderen aanwezig te zijn om ze aan te moedigen.
Respecteer steeds de praktische richtlijnen van de trainers in verband met samenkomst en vertrektijden op de trainings- en matchdagen.   

Nog goed om weten

Laat je kind zelf zijn/haar sportzak klaarmaken en ook dragen. Zo leer je hen zelfstandig worden.
Moedig hen aan op een positieve manier en supporter waardig, ook al loopt het niet zoals je zou willen. Geef niet af op de tegenstrever of scheidsrechter, zelfs indien een beslissing niet terecht is. Een kind weerspiegelt zichzelf naar zijn ouder(s) en negatief gedrag benadeelt alleen je kind of zijn/haar team.
Probeer niet kritisch te zijn op zijn medespelers maar focus je alleen op je eigen kind.

Elke speler heeft zijn specifieke kwaliteiten. Deze moeten we positief benaderen.
Laat hen zelf ondervinden wanneer het teveel wordt en indien nodig grijpt de trainer wel in.
Heb je vragen, aarzel dan niet je vraag te richten aan de trainer. Je bent steeds welkom maar kies daarvoor een gepast moment na de wedstrijd of training.

Deze gedragsregels liggen ons als club zeer na aan het hart, je kind inschrijven bij onze club betekent dan ook dat je als ouder akkoord wil gaan en deze regels wenst te respecteren.
Bij ernstige inbreuken op deze gedragsregels houden wij ons dan ook het recht voor om de samenwerking stop te zetten.