Respect

Onsportief en onrespectvol gedrag voor, tijdens en na een training of wedstrijd wordt niet getolereerd. Een overtreding hierop zal dan ook dadelijk aangepakt worden. Er zal steeds een gesprek plaatsvinden met de speler en ouders. Eventueel gaat dit nog gepaard met een sanctie die in onderling overleg wordt bepaald.

 • respect voor de spelregels.
 • respect voor de scheidsrechter.
 • respect voor de trainer.
 • respect voor de afgevaardigde.
 • respect voor de eigen club.
 • respect voor de tegenstrever.
 • respect voor ploeggenoten.
 • respect voor ALLE voetballers.
 • respect voor eigen supporters.
 • respect voor supporters van andere ploegen.
 • respect voor zichzelf.
 • respect voor de kleedkamer.
 • respect voor het materiaal.

Taalgebruik

Tijdens trainingen, wedstrijden en andere evenementen wordt er, zowel in de kleedkamers als op de velden, onderling altijd Nederlands gepraat. Eveneens wordt er onder de wedstrijden ook tegen de ouders steeds Nederlands gepraat.

Wedstrijd

Iedereen is op tijd aanwezig en in orde met zijn uitrusting.

Iedereen respecteert de keuzes van de trainer, ook de wissels.

Na de wedstrijd is iedereen verplicht om naar de versnapering met de ploegmaats, trainer en afgevaardigde in de cafetaria te gaan. Men mag pas 45 minuten na de wedstrijd vertrekken. Er wordt ook steeds minstens 1 consumptie gedronken. Dit doen we als respect voor de club.

Het is niet toegelaten om deel te nemen aan trainingen of wedstrijden ingericht door andere ploegen, Enkel na een schriftelijk akkoord van je club is er de mogelijkheid.

Het is niet toegelaten om onder het wedstrijdtruitje een sweater met kap te dragen.

Training

Elke afwezigheid voor een training wordt vooraf gemeld.

Elke speler is steeds tijdig aanwezig op de trainingen.

De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken.

Er wordt niet gespeeld in de kleedkamers en men laat de kleedkamer steeds netjes achter.

De spelers tonen inzet, motivatie en concentratie tijdens de trainingen.

Spelers, die de training storen, worden gesanctioneerd.

Aanwezigheid

Iedereen is 15 minuten voor de training aanwezig.

Bij de wedstrijd zijn de spelers steeds op tijd aanwezig. De trainer zal steeds het uur van samenkomst medelen.

Wie niet op tijd is bij een training of wedstrijd krijgt een sanctie. De sanctie wordt door de trainer bepaald. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat de speler in kwestie niet opgesteld wordt bij de start van de wedstrijd, dat hij moet poetsen, opruimen…

Afwezigheid

We verwachten van iedereen een stipte aanwezigheid.

Iedereen leeft de afgesproken tijdstippen voor trainingen, wedstrijden of andere activiteiten strikt na.

Indien je niet aanwezig kan zijn op de training moet je minstens 24 uren op voorhand verwittigen.

In de examenperiode zullen hiervoor uitzonderingen toegelaten worden!

Tijdens de laatste training van de week moet iedereen zeggen of hij al dan niet aanwezig kan zijn op de wedstrijd. Zo kunnen er oplossingen gezocht worden.

 

Studies

De studie heeft altijd voorrang op het voetbal. Indien een speler verstek moet geven door schoolverplichtingen, dient dit gemeld te worden, maar zal daar steeds begrip voor getoond worden.

Tijdens de examens zal voor de oudere leeftijdscategorieën het trainingsritme aangepast worden.

Vergeet niet dat succes op school en succes in voetbal meestal hand in hand gaan.

Kledij

Voor de wedstrijden is het verplicht om de uitgangskledij en de voetbaltas van de club te dragen. Indien de uitgangskledij niet gedragen wordt, zal de speler de wedstrijd op de bank starten.

De voetbalschoenen zijn gepoetst

We blijven verantwoordelijk voor onze trainingspakken en regenjassen. Deze worden regelmatig gewassen en proper gemaakt. Ze worden voorzien van een naamplaatje.

Na een wedstrijd leggen we de broeken en shirts in de wasmand of -zak. We zorgen ervoor dat ze niet binnenstebuiten in deze mand of zak belanden.

Terreinen

De hele week is de terreinverantwoordelijke in de weer om de velden en kleedkamers in orde te houden.

We ruimen na een training zelf ons trainingsterrein en onze kleedkamers op (beurtrol) en doen dit zoals het hoort.

We laten geen ballen rondslingeren op of rond de terreinen

Kleedkamers

Een kleedkamer dient om je om te kleden en te douchen. Het is verboden met ballen te spelen, je schoenen in de douches te poetsen en in de douches te spelen. Er worden geen grapjes uitgehaald met kleding van andere spelers. Er wordt niet met modder geworpen noch op de muren gespuwd.

De douches zijn geen toilet. Resten van eten en drank horen in de vuilnisbak.

De voetbalschoenen worden buiten bij de voorziene borstels/kraantjes gekuist vooraleer de accommodatie te betreden.

Bij de bespreking van de trainer wordt er geen gsm toegelaten in de kleedkamers.

Indien een speler in de kleedkamers filmt met zijn gsm, zal dit een onmiddellijke verwijdering met zich mee brengen.

Hygiëne en lichaamsverzorging

Elke jeugdspeler neemt na de sportbeoefening de tijd om zich te douchen. Slippers zijn hierbij om hygiënische redenen aan te raden.

Besteed de nodige aandacht aan uw lichaamsverzorging (tanden, voeten, …).

Alcohol, roken, slechte voeding en ongezonde leefgewoontes hebben een negatieve invloed op de lichamelijke conditie en de sportprestaties. Er geldt een algemeen alcohol- en rookverbod voor minderjarigen.

Een goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk.

Gezonde en gevarieerde voeding (met voldoende melkproducten, verse groenten en fruit) is aan te bevelen.

Blessures

Raadpleeg dadelijk een arts bij blessures en houdt rekening met het advies van de arts. Er kan steeds een ongevallenaangifte gedaan worden. Deze zijn te verkrijgen op het secretariaat. De aangifte moet binnen de 14 dagen met klever van het ziekenfonds terug aan de club gegeven worden. Men mag men de trainingen of wedstrijden pas hervatten na het binnenbrengen van een doktersbriefje waaruit blijkt dat men hersteld is. Anders vallen de kosten ten laste van de speler

Gele en rode kaarten

Indien een speler een gele kaart krijgt door onsportief of onrespectvol gedrag heeft de trainer steeds het recht de speler naar de kant te halen en hem een eventuele extra sanctie te geven. Indien de speler door de trainer naar de kant wordt gehaald zal de speler de boete zelf moeten betalen.

Indien een speler een rode kaart krijgt door onsportief of onrespectvol gedrag zal deze sowieso een sanctie van de voetbalbond krijgen. Eveneens zal hij, in onderling overleg en afhankelijk van de reden, een extra sanctie van de club krijgen. De speler zal ook zelf de boete moeten betalen.

Niet naleven van de afspraken

De hierboven gestelde afspraken moeten ons helpen om een respectvolle en duidelijke omgeving te creëren.Wij hopen dan ook op een positieve manier met ieder van U te kunnen samenwerken. 

Het niet naleven van de afspraken zal bestraft worden:

Indien er een overtreding opgemerkt wordt door de trainer, afgevaardigde, jeugdcoördinator of een ander lid van de club zal de trainer een gesprek met de speler aangaan en hem over zijn gedrag aanspreken

De ouders zullen hiervan op de hoogte gebracht worden en er zal een gepaste sanctie volgen. Deze sanctie zal eventueel in samenspraak met de jeugdcoördinator en het jeugdbestuur bepaald worden.

De sanctie kan bijvoorbeeld zijn:

 • Persoonlijke verwittiging
 • Een gesprek tussen ouders, trainer en JC.
 • Starten als reservespeler
 • Verwijzing naar een andere ploeg
 • Wedstrijdverbod
 • Tijdelijke schorsing
 • Uitsluiting

Een speler die moedwillig brokken maakt, zal de kosten van de herstellingen moeten betalen. Het bedrag wordt door het jeugdbestuur bepaald en er zal een eventuele extra sanctie gegeven worden.

Diefstal en/of geweld zal de onmiddellijke uitsluiting van de betrokken speler tot gevolg hebben. De club zal indien noodzakelijk een verzoek tot politionele actie indienen.