Visie

KVK Beringen is een voetbalclub die drijft op de inzet van vrijwilligers, voetballers en niet-voetballers, kortom mensen met een hart voor het Beringse voetbal. Daarom willen we ook de ouders van onze jeugdspelers in hoge mate betrekken bij de club want zonder hun inzet kan er geen voetbal plezier zijn voor de vereniging. Iedere bijdrage aan het vrijwilligerswerk – hoe klein dan ook – is belangrijk voor het voortbestaan van de vereniging want zij vormt het fundament, het kloppende hart, van onze club.

KVK Beringen wil sporten in teamverband en vooral samenwerken, niet alleen op het veld, maar ook daar buiten: samen met de spelers, trainers, afgevaardigden en bestuur. Door dit samenwerken kan de jeugdopleiding verder opgebouwd worden en succesvolzijn.

Het uitgangspunt daarbij is dat we voetbal spelen en voetbal beleven en de club maximaal toegankelijk maken voor iedereen die zich kan identificeren met de doelstellingen van KVK Beringen. Wij bieden een kindvriendelijke omgeving aan waar aandacht wordt besteed aan voetbaltechnische waarden en sociale waarden.

‘Pas als iedere speler met plezier zijn voetbal hobby kan uitoefenen en met succes zijn talent kan ontplooien, zijn we geslaagd als jeugdopleiding.`

Missie

Voetbal is een teamsport vol met emotie en passie …

 Voetbal is een sport die het beste in de jeugd naar boven kan brengen. 
Daarnaast is voetbal bij uitstek een ontmoetingsplaats waar mensen met een gemeenschappelijke interesse contacten kunnen leggen en vrienden kunnen maken.

Wij geloven zeer sterk in een sociaal project waarin voetbal een ontmoetingsplaats kan en moet zijn voor onze jeugd, hun ouders, familieleden, vrienden en kennissen.

Het is van het grootste belang dat de spelers zich thuis voelen en met plezier afzakken naar de club, voor training, wedstrijden en activiteiten.
Wij geloven dat dit alles zijn oorsprong vindt in een correcte en eerlijke behandeling van de spelers, gereglementeerd door duidelijke afspraken en regels.

Ook de ouders en familie moeten zich thuis kunnen voelen in de vereniging. Ouders moeten zich betrokken kunnen voelen en een gevoel van vertrouwen kunnen ontwikkelen. Uiteindelijk vertrouwen zij hun kinderen toe aan buitenstaanders die hun kinderen gaan begeleiden en vormen.

Het is dan ook de betrachting van de club en van de jeugdopleiding om van de totaliteit één grote familie te maken met een waarneembare sociale functie.

Spelers moeten in een eerste fase plezier beleven aan het voetbal. Maar toch stellen wij ook als doel het beste te halen uit elke jeugdvoetballer.
 Elke jeugdspeler moet de kans krijgen om haar/zijn niveau maximaal te ontwikkelen, in overeenkomst met haar/zijn individuele talenten en mogelijkheden.

Wij willen een omgeving aanbieden waar de jeugd volop zijn kansen krijgt.

Om die reden is KVK Beringen vastberaden om haar jeugdopleiding jaar na jaar te verbeteren en deze terbeschikking te stellen van alle jeugdspelers, zodat zij maximaal hun individuele voetbaltalenten kunnen ontwikkelen. KVK Beringen wil een opleiding vormen waarin talentvolle en minder talentvolle jeugdspelers kunnen uitgroeien tot volwaardige spelers op basis van een kwaliteitsvolle, sportieve, pedagogische en socialeopleiding en begeleiding.

Waarden en doelstellingen

Jongeren opleiden en begeleiden binnen hun sportieve ontwikkeling kent ook een pedagogische dimensie.

Actief deel uitmaken van een sportclub en opgenomen worden in een team dat samen strijdt naar een overwinning, is verbondenheid. Trainers, begeleiders, ouders en supporters spelen hierin een belangrijke rol. Verbondenheid ontstaat wanneer jongeren hun trainer en begeleider als “een kei in hun vak” ervaren, als de omgeving waarin de jongere zich ontwikkelt een luisterend oor heeft voor hem, als de trainers en begeleiders consequent zijn in hun handelen en als de jongere respect krijgt van zijn begeleiders. Op die manier ontstaat wederzijds respect.

 Het jeugdbestuur heeft er in de aanwerving van haar trainers voor gezorgd dat dit pedagogisch concept, het engagement van verbondenheid van haar kant gewaarborgd is. Het is aan de jeugdspelers om zich evengoed aan dit engagement te houden, dat verwachten wij. Op dit vlak willen we een ploeg met standing zijn en duidelijk het verschil maken.

In onze engagementsverklaring vinden we afspraken die het pedagogisch concept zullen ondersteunen.

KVK Beringen wil de jeugd kansen geven, KVK wil mee helpen de droom van elke voetballer waar te maken.
 We zijn onze spelers verplicht onze opleiding zo goed en zo gedetailleerd als mogelijk te maken zodanig dat spelers doorgroeien naar “de grote jongens”.

De jeugdwerking van KVK biedt de volgende zaken aan:

  • een Jeugdopleiding voor alle leeftijden, vanaf 5 jaar.​
  • een omgeving waar elementen als teamspirit, samenhorigheid, verdraagzaamheid, vriendschap, eerlijkheid, sportiviteit, 
beleefdheid, loyaliteit, respect, fair-play…
  • bekwame trainers met al dan niet een trainersdiploma.
  • een positieve vrijetijdsbesteding waar de kinderen plezier 
beleven.
  • de mogelijkheid om zich te ontwikkelen om zo hun eigen 
voetbaltop te bereiken.
  • maximale ontwikkelingskansen in een correcte vereniging waar 
pedagogische waarden en normen centraal staan en waar sportieve en sociale ervaringen met elkaar gedeeld kunnen worden.
  • de mogelijkheid om zich door het voetballen, zowel mentaal als fysiek, verder maximaal te kunnen ontwikkelen.
  • het gevoel zich gewaardeerd en betrokken te voelen bij de voetbalvereniging.