Elk letsel dat een rechtstreeks gevolg is van een ongeval op training/wedstrijd, kan gevolgen hebben.
Aarzel niet en begeef je steeds naar jullie huisdokter of indien noodzakelijk naar het ziekenhuis.

 

Wat moet je steeds doen

 

Vraag op de club steeds een formulier ‘aangifte van ongeval’ aan de trainer, afgevaardigde of op het secretariaat van de club. Dit formulier is niet geldig voor ziekte en ongevallen die niet rechtstreeks te maken hebben met een ongeval tijdens de training/wedstrijd. Ook letsels die het gevolg zijn van het dragen van een bril worden niet vergoed, letsels die aan andere toegebracht zijn door het dragen van een bril worden wel vergoed.

De behandelende arts moet dit formulier in te vullen. Enkel de voorkant dient ingevuld te worden !

Laat steeds voldoende kiné-beurten voorschrijven. Indien er op het aangifteformulier geen kine-beurten ingevuld zijn, zal de verzekering hierin niet tussenkomen. Zijn er achteraf bijkomende kine-beurten, lever dan eerst een voorschrift af van de geneesheer, de KBVB zal dan laten weten hoeveel beurten ze zal vergoeden.

Bezorg het ingevulde formulier, samen met een klever van de mutualiteit en het informatiestrookje van de club, zo snel mogelijk, in een enveloppe, op het secretariaat. De GC zal dit verder opvolgen. Voor vragen kan u steeds bij hem terecht via vladimir.wynnyk@skynet.be of 0478/76.30.28.

Achteraf ontvang je, van de KBVB, een ontvangstbericht vergezeld met een genezingsverklaring. De genezingsverklaring moet door de arts, bij genezing en alvorens men de wedstrijden hervat, ingevuld worden en teruggegeven worden aan de de gerechtigd Correspondent.

Verzamel achteraf alle rekeningen, ga ermee naar de mutualiteit en vraag een verschilstaat.Deze lever je in een omslag af op het secretariaat. Let er wel op dat niet alle onkosten vergoed zullen worden. Enkel het verschil tussen de officiële tarieven en de tussenkomst van de mutualiteit, vermindert met een franchise van 9 à 10 euro, wordt