ALGEMENE AFSPRAKEN

Visie

KVK Beringen is een voetbalclub die drijft op de inzet van vrijwilligers, voetballers en niet-voetballers, kortom mensen met een hart voor het Beringse voetbal. Daarom willen we ook de ouders van onze jeugdspelers in hoge mate betrekken bij de club want zonder hun inzet kan er geen voetbal plezier zijn voor de vereniging. Iedere bijdrage aan het vrijwilligerswerk – hoe klein dan ook – is belangrijk voor het voortbestaan van de vereniging want zij vormt het fundament, het kloppende hart, van onze club.

KVK Beringen wil sporten in teamverband en vooral samenwerken, niet alleen op het veld, maar ook daar buiten: samen met de spelers, trainers, afgevaardigden en bestuur. Door dit samenwerken kan de jeugdopleiding verder opgebouwd worden en succesvolzijn.

Het uitgangspunt daarbij is dat we voetbal spelen en voetbal beleven en de club maximaal toegankelijk maken voor iedereen die zich kan identificeren met de doelstellingen van KVK Beringen. Wij bieden een kindvriendelijke omgeving aan waar aandacht wordt besteed aan voetbaltechnische waarden en sociale waarden.

‘Pas als iedere speler met plezier zijn voetbal hobby kan uitoefenen en met succes zijn talent kan ontplooien, zijn we geslaagd als jeugdopleiding.`

Missie

Voetbal is een teamsport vol met emotie en passie …

 Voetbal is een sport die het beste in de jeugd naar boven kan brengen. 
Daarnaast is voetbal bij uitstek een ontmoetingsplaats waar mensen met een gemeenschappelijke interesse contacten kunnen leggen en vrienden kunnen maken.

Wij geloven zeer sterk in een sociaal project waarin voetbal een ontmoetingsplaats kan en moet zijn voor onze jeugd, hun ouders, familieleden, vrienden en kennissen.

Het is van het grootste belang dat de spelers zich thuis voelen en met plezier afzakken naar de club, voor training, wedstrijden en activiteiten.
Wij geloven dat dit alles zijn oorsprong vindt in een correcte en eerlijke behandeling van de spelers, gereglementeerd door duidelijke afspraken en regels.

Ook de ouders en familie moeten zich thuis kunnen voelen in de vereniging. Ouders moeten zich betrokken kunnen voelen en een gevoel van vertrouwen kunnen ontwikkelen. Uiteindelijk vertrouwen zij hun kinderen toe aan buitenstaanders die hun kinderen gaan begeleiden en vormen.

Het is dan ook de betrachting van de club en van de jeugdopleiding om van de totaliteit één grote familie te maken met een waarneembare sociale functie.

Spelers moeten in een eerste fase plezier beleven aan het voetbal. Maar toch stellen wij ook als doel het beste te halen uit elke jeugdvoetballer.
 Elke jeugdspeler moet de kans krijgen om haar/zijn niveau maximaal te ontwikkelen, in overeenkomst met haar/zijn individuele talenten en mogelijkheden.

Wij willen een omgeving aanbieden waar de jeugd volop zijn kansen krijgt.

Om die reden is KVK Beringen vastberaden om haar jeugdopleiding jaar na jaar te verbeteren en deze terbeschikking te stellen van alle jeugdspelers, zodat zij maximaal hun individuele voetbaltalenten kunnen ontwikkelen. KVK Beringen wil een opleiding vormen waarin talentvolle en minder talentvolle jeugdspelers kunnen uitgroeien tot volwaardige spelers op basis van een kwaliteitsvolle, sportieve, pedagogische en socialeopleiding en begeleiding.

Waarden en doelstellingen

Jongeren opleiden en begeleiden binnen hun sportieve ontwikkeling kent ook een pedagogische dimensie.

Actief deel uitmaken van een sportclub en opgenomen worden in een team dat samen strijdt naar een overwinning, is verbondenheid. Trainers, begeleiders, ouders en supporters spelen hierin een belangrijke rol. Verbondenheid ontstaat wanneer jongeren hun trainer en begeleider als “een kei in hun vak” ervaren, als de omgeving waarin de jongere zich ontwikkelt een luisterend oor heeft voor hem, als de trainers en begeleiders consequent zijn in hun handelen en als de jongere respect krijgt van zijn begeleiders. Op die manier ontstaat wederzijds respect.

 Het jeugdbestuur heeft er in de aanwerving van haar trainers voor gezorgd dat dit pedagogisch concept, het engagement van verbondenheid van haar kant gewaarborgd is. Het is aan de jeugdspelers om zich evengoed aan dit engagement te houden, dat verwachten wij. Op dit vlak willen we een ploeg met standing zijn en duidelijk het verschil maken.

In onze engagementsverklaring vinden we afspraken die het pedagogisch concept zullen ondersteunen.

KVK Beringen wil de jeugd kansen geven, KVK wil mee helpen de droom van elke voetballer waar te maken.
 We zijn onze spelers verplicht onze opleiding zo goed en zo gedetailleerd als mogelijk te maken zodanig dat spelers doorgroeien naar “de grote jongens”.

De jeugdwerking van KVK biedt de volgende zaken aan:

 • een Jeugdopleiding voor alle leeftijden, vanaf 5 jaar.​
 • een omgeving waar elementen als teamspirit, samenhorigheid, verdraagzaamheid, vriendschap, eerlijkheid, sportiviteit, 
beleefdheid, loyaliteit, respect, fair-play…
 • bekwame trainers met al dan niet een trainersdiploma.
 • een positieve vrijetijdsbesteding waar de kinderen plezier 
beleven.
 • de mogelijkheid om zich te ontwikkelen om zo hun eigen 
voetbaltop te bereiken.
 • maximale ontwikkelingskansen in een correcte vereniging waar 
pedagogische waarden en normen centraal staan en waar sportieve en sociale ervaringen met elkaar gedeeld kunnen worden.
 • de mogelijkheid om zich door het voetballen, zowel mentaal als fysiek, verder maximaal te kunnen ontwikkelen.
 • het gevoel zich gewaardeerd en betrokken te voelen bij de voetbalvereniging.

Het lidgeld

Het bestuur bepaalt ieder jaar de lidmaatschapsbijdrage. Deze bijdrage bevat:

 • de aansluiting bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond met inbegrip van de sportverzekering.
 • het recht op het volgen van de wekelijkse trainingen.
 • de mogelijkheid om in contact te komen met leeftijdsgenoten en op een speelse en degelijke wijze met voetbal in contact te brengen en verder op te leiden.
 • de voorziening van goede trainers en de benodigde infrastructuur en materialen.
 • de kledij en het materiaal van de club.

Het deelnemen aan wedstrijden is een extraatje voor de spelers en hangt niet samen met het betalen van het lidgeld. Indien een speler zich niet aan de vooropgestelde regels van het jeugdbeleid houdt, kan de trainer deze speler sanctioneren door hem niet te laten deelnemen aan de wedstrijden.
De lidgelden dienen voor eind september betaald te worden. Indien dit niet gebeurt, zal de speler niet meer aan de trainingen en competitiewedstrijden mogen deelnemen.
Door het betalen van het lidmaatschapsgeld verklaren ouders en spelers dat zij het clubreglement kennen, aanvaarden en zullen respecteren!

De jeugdcoördinator

De jeugdcoördinator is de verbinding tussen de trainers en de jeugdvoorzitter.
Problemen worden eerst en vooral aan de afgevaardigde of aan de trainer gemeld.
Indien de problemen niet met de afgevaardigde of trainer opgelost kunnen worden, kan dit aan de jeugdcoördinator gemeld worden.

De trainer

Bij jeugdspelers ligt vooral de nadruk op de opleiding en zijn prestaties minder belangrijk en dus ondergeschikt aan het opleiden. Wanneer de opleiding succesvol is, zullen de prestaties ook zichtbaar zijn.
De trainers van de teams zullen met elkaar samenwerken omdat dit noodzakelijk is om de doelstellingen van dit jeugdbeleidsplan te realiseren.
De trainer zorgt er voor dat tijdens de training een prettig klimaat heerst. Hij besteedt veel aandacht aan de tekortkomingen van alle spelers.
Indien er problemen zijn meldt hij dit aan de ouders.

De afgevaardigde

De afgevaardigde van een ploeg is zeer belangrijk. De afgevaardigde is een clubvertegenwoordiger, hij verzorgt het imago van vele medewerkers, spelers en ouders.
De afgevaardigde staat de trainer en de jeugdspelers bij wanneer dit nodig is. Hij of zij speelt hierbij een niet te verwaarlozen opvoedkundige rol. Hij of zij is de eerste contactpersoon tussen trainer, spelers en ouders.

De afgevaardigde is tevens de administratieve kracht.

AFSPRAKEN MET DE SPELERS

Respect

KVK Beringen hecht een zeer groot belang aan respect.

Alle jeugdspelers hebben:

 • respect voor de spelregels.
 • respect voor de scheidsrechter.
 • respect voor de trainer.
 • respect voor de afgevaardigde.
 • respect voor de eigen club.
 • respect voor de tegenstrever.
 • respect voor ploeggenoten.
 • respect voor ALLE voetballers.
 • respect voor eigen supporters.
 • respect voor supporters van andere ploegen.
 • respect voor zichzelf.
 • respect voor de kleedkamer.
 • respect voor het materiaal.

Onsportief en onrespectvol gedrag voor, tijdens en na een training of wedstrijd wordt niet getolereerd. Een overtreding hierop zal dan ook dadelijk aangepakt worden. Er zal steeds een gesprek plaatsvinden met de speler en ouders. Eventueel gaat dit nog gepaard met een sanctie die in onderling overleg wordt bepaald.

Taalgebruik

Tijdens trainingen, wedstrijden en andere evenementen wordt er, zowel in de kleedkamers als op de velden, onderling altijd Nederlands gepraat.
Eveneens wordt er onder de wedstrijden ook tegen de ouders steeds Nederlands gepraat.

De wedstrijd

 • Iedereen is op tijd aanwezig en in orde met zijn uitrusting.
 • Iedereen respecteert de keuzes van de trainer, ook de wissels.
 • Na de wedstrijd is iedereen verplicht om naar de versnapering met de ploegmaats, trainer en afgevaardigde in de cafetaria te gaan. Men mag pas 45 minuten na de wedstrijd vertrekken. Er wordt ook steeds minstens 1 consumptie gedronken. Dit doen we als respect voor de club.
 • Het is niet toegelaten om deel te nemen aan trainingen of wedstrijden ingericht door andere ploegen, Enkel na een schriftelijk akkoord van je club is er de mogelijkheid.
 • Het is niet toegelaten om onder het wedstrijdtruitje een sweater met kap te dragen.

De trainingen

 •  Elke afwezigheid voor een training wordt vooraf gemeld.
 • Elke speler is steeds tijdig aanwezig op de trainingen.
 • De club is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van persoonlijke zaken.
 • Er wordt niet gespeeld in de kleedkamers en men laat de kleedkamer steeds netjes achter.
 • De spelers tonen inzet, motivatie en concentratie tijdens de trainingen.
 • Spelers, die de training storen, worden gesanctioneerd.

Aanwezigheden

Iedereen is 15 minuten voor de training aanwezig. Bij de wedstrijd zijn de spelers steeds op tijd aanwezig.
De trainer zal steeds het uur van samenkomst meedelen. Wie niet op tijd is bij een training of wedstrijd krijgt een sanctie.
De sanctie wordt door de trainer bepaald. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat de speler in kwestie niet opgesteld wordt bij de start van de wedstrijd, dat hij moet poetsen, opruimen…

Afwezigheden

 • We verwachten van iedereen een stipte aanwezigheid.
 • Iedereen leeft de afgesproken tijdstippen voor trainingen, wedstrijden of andere activiteiten strikt na.
 • Indien je niet aanwezig kan zijn op de training moet je minstens 24 uren op voorhand verwittigen.
 • In de examenperiode zullen hiervoor uitzonderingen toegelaten worden!
 • Tijdens de laatste training van de week moet iedereen zeggen of hij al dan niet aanwezig kan zijn op de wedstrijd. Zo kunnen er oplossingen gezocht worden.

De studies

De studie heeft altijd voorrang op het voetbal. Indien een speler verstek moet geven door schoolverplichtingen, dient dit gemeld te worden, maar zal daar steeds begrip voor getoond worden. Tijdens de examens zal voor de oudere leeftijdscategorieën het trainingsritme aangepast worden.
Vergeet niet dat succes op school en succes in voetbal meestal hand in hand gaan.

De kledij

 • Voor de wedstrijden is het verplicht om de uitgangskledij en de voetbaltas van de club te dragen.
 • Indien de uitgangskledij niet gedragen wordt, zal de speler de wedstrijd op de bank starten.
 • De voetbalschoenen zijn gepoetst
 • We blijven verantwoordelijk voor onze trainingspakken en regenjassen. Deze worden regelmatig gewassen en proper gemaakt. Ze worden voorzien van een naamplaatje.
 • Na een wedstrijd leggen we de broeken en shirts in de wasmand of -zak. We zorgen ervoor dat ze niet binnenstebuiten in deze mand of zak belanden.

De terreinen

 • De hele week is de terreinverantwoordelijke in de weer om de velden en kleedkamers in orde te houden.
 • We ruimen na een training zelf ons trainingsterrein en onze kleedkamers op (beurtrol) en doen dit zoals het hoort.
 • We laten geen ballen rondslingeren op of rond de terreinen

De kleedkamers

 • Een kleedkamer dient om je om te kleden en te douchen.
 • Het is verboden met ballen te spelen, je schoenen in de douches te poetsen en in de douches te spelen.
 • Er worden geen grapjes uitgehaald met kleding van andere spelers.
 • Er wordt niet met modder geworpen noch op de muren gespuwd.
 • De douches zijn geen toilet.
 • Resten van eten en drank horen in de vuilnisbak.
 • De voetbalschoenen worden buiten bij de voorziene borstels/kraantjes gekuist vooraleer de accommodatie te betreden.
 • Bij de bespreking van de trainer wordt er geen gsm toegelaten in de kleedkamers.
 • Indien een speler in de kleedkamers filmt met zijn gsm, zal dit een onmiddellijke verwijdering met zich mee brengen.

Hygiëne en lichaamsverzorging

 • Elke jeugdspeler neemt na de sportbeoefening de tijd om zich te douchen. Slippers zijn hierbij om hygiënische redenen aan te raden.
 • Besteed de nodige aandacht aan uw lichaamsverzorging (tanden, voeten, …).
 • Alcohol, roken, slechte voeding en ongezonde leefgewoontes hebben een negatieve invloed op de lichamelijke conditie en de sportprestaties. Er geldt een algemeen alcohol- en rookverbod voor minderjarigen.
 • Een goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk.
 • Gezonde en gevarieerde voeding (met voldoende melkproducten, verse groenten en fruit) is aan te bevelen.

Blessures

Raadpleeg dadelijk een arts bij blessures en houdt rekening met het advies van de arts. Er kan steeds een ongevallenaangifte gedaan worden. Deze zijn te verkrijgen op het secretariaat. De aangifte moet binnen de 14 dagen met klever van het ziekenfonds terug aan de club gegeven worden. Men mag men de trainingen of wedstrijden pas hervatten na het binnenbrengen van een doktersbriefje waaruit blijkt dat men hersteld is. Anders vallen de kosten ten laste van de speler.

Gele en rode kaarten

Indien een speler een gele kaart krijgt door onsportief of onrespectvol gedrag heeft de trainer steeds het recht de speler naar de kant te halen en hem een eventuele extra sanctie te geven. Indien de speler door de trainer naar de kant wordt gehaald zal de speler de boete zelf moeten betalen.
Indien een speler een rode kaart krijgt door onsportief of onrespectvol gedrag zal deze sowieso een sanctie van de voetbalbond krijgen. Eveneens zal hij, in onderling overleg en afhankelijk van de reden, een extra sanctie van de club krijgen.
De speler zal ook zelf de boete moeten betalen.

Niet naleven van de afspraken

De hierboven gestelde afspraken moeten ons helpen om een respectvolle en duidelijke omgeving te creëren.
Wij hopen dan ook op een positieve manier met ieder van U te kunnen samenwerken.
Het niet naleven van de afspraken zal bestraft worden:

 • Indien er een overtreding opgemerkt wordt door de trainer, afgevaardigde, jeugdcoördinator of een ander lid van de club zal de trainer een gesprek met de speler aangaan en hem over zijn gedrag aanspreken
 • De ouders zullen hiervan op de hoogte gebracht worden en er zal een gepaste sanctie volgen. Deze sanctie zal eventueel in samenspraak met de jeugdcoördinator en het jeugdbestuur bepaald worden.
 • De sanctie kan bijvoorbeeld zijn: Persoonlijke verwittiging, een gesprek tussen ouders, trainer en JC, Starten als reservespeler, Verwijzing naar een andere ploeg, Wedstrijdverbod, Tijdelijke schorsing, Uitsluiting
 • Een speler die moedwillig brokken maakt, zal de kosten van de herstellingen moeten betalen. Het bedrag wordt door het jeugdbestuur bepaald en er zal een eventuele extra sanctie gegeven worden.
 • Diefstal en/of geweld zal de onmiddellijke uitsluiting van de betrokken speler tot gevolg hebben. De club zal indien noodzakelijk een verzoek tot politionele actie indienen. 

AFSPRAKEN MET DE OUDERS

Algemene afspraken

In het begin van het seizoen ontvangt u een lijstje met praktische afspraken in verband met de trainingen en de wedstrijden. Deze dienen gerespecteerd te worden.
Spelers dienen steeds op tijd aanwezig te zijn op trainingen en voor de wedstrijden. Op het moment van de training zijn de trainers en afgevaardigden verantwoordelijk voor de opvang.Na de training worden de kinderen afgehaald in de kleedkamers of in de kleine kanting.

Supporteren en resultaten

 • Het resultaat is niet het belangrijkst, maar wel de spelkwaliteit en de spelvreugde.
 • Wij moedigen ouders aan om hun kind tijdens de wedstrijden te komen bewonderen, maar we verwachten wel dat onze supporters de ploeg als team positief aanmoedigen. Ook wij winnen graag.
 • Wanneer u uw kind aanmoedigt tijdens een wedstrijd,  gebeurt dit steeds in het Nederlands!
 • Zet uw kind niet op een onaantastbaar verhoog. U bent er dan zelf de oorzaak van dat hij eraf zal vallen.
 • Geef zelf geen dwingende richtlijnen over hoe hij/zij moet spelen of hoe anderen dat moeten doen. Als ouder weet u immers niet altijd welke opdrachten uw kind van de trainer heeft meegekregen. U zou zo zelf voor een conflictsituatie met de trainer kunnen zorgen waarvan uw kind de dupe kan worden.

Kritiek en vragen

 • Indien er zich sportieve of extra-sportieve problemen voordoen ten aanzien van uw kind, signaleer deze dan onmiddellijk. Het is beter onmiddellijk te reageren dan één en ander te laten aanslepen. Dit leidt alleen maar tot nodeloze frustraties en ongenoegen. Doe dit echter nooit tijdens een wedstrijd of training, maar wel voor of na een training of na afspraak met de trainer of, indien u dit nodig acht, met de jeugdcoördinator of iemand van het jeugdbestuur.
 • Wij staan open voor kritiek, zolang die op een positieve manier rechtstreeks aan de betrokken persoon gegeven wordt.
 • Vermijd negatieve opmerkingen tijdens de wedstrijden, zoals “Is dat voetbal? We verliezen alweer! Wat voor een trainer is dat? …
 • De samenstelling van de ploeg en de beslissingen tijdens de wedstrijd behoort uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de trainer. Als u niet akkoord gaat met bepaalde beslissingen, vraag dan uitleg in een rustig gesprek met de trainer.

Sancties voor de ouders

Indien we merken dat u zich als ouder niet aan de richtlijnen kan houden, zal u voor een gesprek met de jeugdcoördinator of de jeugdvoorzitter uitgenodigd worden. Als ook dat niet afdoende blijkt, zal uw zoon of dochter een aangepaste sanctie krijgen of zelfs uit onze ploegen worden geweerd.

WEDSTRIJDEN EN DOORSTROMING

De wedstrijden

 • Zoals al eerder vermeld is iedereen, in de uitrusting van de club, op tijd aanwezig.
 • Elke speler respecteert de keuzes van de trainer, ook de wissels.

Spelsystemen

 • U6: 2 tegen 2.
 • U7:3 tegen 3
 • U8 t/m U9: 5 tegen 5 met 1 keeper en een ruit.
 • U10 t/m U13: 8 tegen 8 met 1 keeper en een dubbele ruit.
 • Vanaf de U15, waar ze beginnen met 11 tegen 11 zal er steeds in een vast spelsysteem, 4-3-3, gespeeld worden. Dit om de doorstroming naar het eerste elftal te bevorderen.

Doorstroming naar andere ploegen

De doorstroming binnen de club is heel belangrijk. Daarom zullen er geregeld spelers doorgeschoven worden, dit om diverse redenen.
Dit zal steeds in onderling overleg gebeuren met de trainers van de desbetreffende betrokken ploegen en de jeugdcoördinator. De eindbeslissing ligt steeds bij de jeugdcoördinator.
Wanneer ze de beslissing nemen om een speler door te schuiven, moet de speler deze beslissing accepteren. Indien de speler deze beslissing niet accepteert zal hij tijdens dat weekend geen wedstrijd mogen spelen.

Testwedstrijden

Spelen bij andere ploegen is enkel toegelaten wanneer de eigen ploeg geen training heeft of wedstrijd speelt.
Er moet steeds op voorhand een toelating aangevraagd worden via de gerechtelijk correspondent en dit omwille van de verzekering. De speler is zelf verantwoordelijk voor het maken van een afspraken bij de gerechtelijk correspondent.