CONTACT OPNEMEN

Heeft u vragen en/of opmerkingen over onze club? Neem dan contact op met de volgende departementen.

Algemeen

Voor algemene vragen kan u mailen naar info@kvkberingen.be of telefonisch contact opnemen via het nummer 011/42.69.65.

Secretariaat

Voor vragen gericht aan ons Secretariaat kan u mailen naar vladimir.wynnyk@skynet.be of telefonisch contact opnemen op het nummer 0478/76.30.28.

Vragen of correspondentie per brief kan u sturen naar Vladimir Wynnyk, Meelbergstraat 109, 3583 Beringen.

Ongeval

Vraag op de club steeds een formulier ‘aangifte van ongeval’ aan de trainer, afgevaardigde of op het secretariaat van de club. Dit formulier is niet geldig voor ziekte en ongevallen die niet rechtstreeks te maken hebben met een ongeval tijdens de training/wedstrijd. Ook letsels die het gevolg zijn van het dragen van een bril worden niet vergoed, letsels die aan andere toegebracht zijn door het dragen van een bril worden wel vergoed.

De behandelende arts moet dit formulier aan de voorkant invullen.

Laat steeds voldoende kine-beurten voorschrijven. Indien er op het aangifteformulier geen kine-beurten ingevuld zijn, zal de verzekering hierin niet tussenkomen. Zijn er achteraf bijkomende kine-beurten, lever dan eerst een voorschrift af van de geneesheer. De KBVB zal dan laten weten hoeveel beurten ze zal vergoeden.

Bezorg het ingevulde formulier, samen met een klever van de mutualiteit en het informatiestrookje van de club, zo snel mogelijk, in een enveloppe, op het secretariaat. De Gerechtigde Correspondent zal dit verder opvolgen. Voor vragen kan u steeds bij hem terecht via vladimir.wynnyk@skynet.be of 0478/76.30.28.

Achteraf ontvang je, van de KBVB, een bericht vergezeld met een genezingsverklaring. De genezingsverklaring moet door de arts, bij genezing en alvorens men de wedstrijden hervat, ingevuld worden en teruggegeven worden aan de de Gerechtigd Correspondent.

Verzamel achteraf alle rekeningen, ga ermee naar de mutualiteit en vraag een verschilstaat. Deze lever je in een omslag af op het secretariaat. Let er wel op dat niet alle onkosten vergoed zullen worden. Enkel het verschil tussen de officiële tarieven en de tussenkomst van de mutualiteit, vermindert met een franchise van 9 à 10 euro.

Sponsoring

Voor vragen gericht aan ons Business departement kun u steeds mailen naar sponsoring@kvkberingen.be. 
U kan ook steeds vrijblijvend contact opnemen met volgende personen: Gilbert Lambrechts (0475/49.11.84) of Johan Mertens (0477/37.07.30) 

ADRES STADION DE MOTBEMDEN

 

Hasseltsesteenweg 130

3580 Beringen

tel: 011/42.69.55